Gå tilbake til:
Du er her:

Vår skole er rammet av streik fra i dag, onsdag 2.juni

29 av Bønes skole sine ansatte er tatt ut i streik. Skolen er stengt for alle elever på 3.-7.trinn til streiken er avblåst.

For elever på 1. trinn har skolen opprettet en frivillig tilsynsordning i skoletiden. 

Elever på trinn 2 får undervisning i deler av undervisningstiden. Skolen har opprettet tilsynsordning for elevene på trinn 2 i resten av skoletiden.  

Vi viser for øvrig til tidligere utsendt informasjon til foresatte.

SFO holder åpent.

Vi ber foresatte følge med på Bergen kommunes internettsider www.bergen.kommune.no, skolens hjemmeside og/eller i pressen for å holde seg oppdatert om streiken, blant annet om når den blir avblåst.