Gå tilbake til:
Du er her:

Om oss

Botreningssenteret 20 år - invitasjon til fagkonferanse 27. september

Botreningssenteret (BTS) fyller 20 år i år og inviterer til fagkonferanse 27. september på Hotell Terminus for å feire med blant annet foredrag av Adil Khan.

Ettervern Bergen

Ettervern Bergen er et nettsted hvor det er samlet ulike organiserte aktiviteter og tilbud for mennesker i en rehabiliteringsfase.

Økt satsing på booppfølgning

Et differensiert botilbud, rehabilitering og boopfølging skal redusere behovet for midlertidig botilbud. Målet er å gi vanskeligstilte og bostedsløse en fast bolig.

Prosjektet "Veien videre" er avsluttet

Prosjektet "Veien videre" med bistand til de som skrives ut fra rusbehandling er avsluttet. Her kan du lese sluttrapporten.