Gå tilbake til:
Du er her:

Om oss

Økt satsing på booppfølgning

Et differensiert botilbud, rehabilitering og boopfølging skal redusere behovet for midlertidig botilbud. Målet er å gi vanskeligstilte og bostedsløse en fast bolig.