Gå tilbake til:
Du er her:

Veileder kulturminnedokumentasjon

Veileder kulturminnedokumentasjon

Bergen kommune har klare retningslinjer for at byutvikling og arealplanlegging skal skje i tråd med historiske tradisjoner og eksisterende kvaliteter. Kommunen setter krav om dokumentasjon av kulturminnemiljø og -strukturer i forbindelse med alle plansaker, både offentlige og private planer.

Les mer (04.11.2015)

 

Veileder rivning av bygg

Veileder rivning av bygg

Byantikvaren har utarbeidet veileder ved søknad om riving av bygg.

Les mer (16.01.2013)

 

Veileder for tilstansdsvurdering

Veileder for tilstansdsvurdering

Byantikvaren har utarbeidet en veileder for tilstandsvurdering av verneverdige bygg.

Les mer (15.06.2016)

 


.