Gå tilbake til:
Du er her:

Siste nytt

Ruiner, hull og andre hemmeligheter

22.april inviteres store og små med på en historisk oppdagelsesferd i lyse dagen eller i det underjordiske i Bergen sentrum.

(11.04.2018)

Søk tilskudd til verneverdige kulturminner

Nå kan private eiere, stiftelser, velforeninger og venneforeninger søke tilskudd til verneverdige kulturminner og/eller formidling og dokumentasjon av disse.

Søk innen 1. mars (05.02.2018)

Gi innspill til Kulturminneplan for Bergen

Vi starter opp arbeid med Kulturminneplan for Bergen 2019-2023 og ber om ditt innspill til planprogrammet.

(16.01.2018)

Se presentasjonene fra Byutviklingskonferansen 2017

Hva mener vi egentlig når vi snakker om kvalitet i byutviklingen? Se presentasjonene fra Byutviklingskonferansen 2017.

(31.10.2017)

Byantikvaren på flyttefot

Fra mandag 24.til onsdag 26.april er Byantikvaren på flyttefot og vil være lite tilgjengelig.

(21.04.2017)

Søk tilskudd til verneverdige kulturminner

Nå kan private eiere, stiftelser, velforeninger og venneforeninger søke tilskudd til verneverdige kulturminner og/eller formidling og dokumentasjon av disse.

Søk innen 1. mars (08.02.2017)

Veileder kulturminnedokumentasjon

Bergen kommune har klare retningslinjer for at byutvikling og arealplanlegging skal skje i tråd med historiske tradisjoner og eksisterende kvaliteter. Kommunen setter krav om dokumentasjon av kulturminnemiljø og -strukturer i forbindelse med alle plansaker, både offentlige og private planer.

(04.11.2015)

Interpretation and Presentation of World Heritage

Nordic World Heritage Conference 2015 – 20th anniversary 22th to 24th September 2015 The World Heritage Site Bryggen, Bergen, Norway

(03.07.2015)

Ekstremværet «Nina» har avlagt middelalderruinen Lyse kloster i Os et besøk

Ekstremværet «Nina» har avlagt middelalderruinen Lyse kloster i Os et besøk. Det pågår for tiden istandsetting av ruinmurene i regi av Riksantikvaren, Byantikvaren i Bergen og Os kommune. Heldigvis ble hverken folk eller murer skadet, men det som er igjen av de flotte trærne ved ruinen går en usikker skjebne i møte.

(13.01.2015)

KONFERANSE OM UNESCO-KONVENSJONENE 1972, 2003 OG 2005

24-26 mars 2014 arrangerte Universitetet i Bergen og Bergen kommune en internasjonal UNESCO konferanse.

(09.04.2014)

Veileder rivning av bygg

Byantikvaren har utarbeidet veileder ved søknad om riving av bygg.

(16.01.2013)