Gå tilbake til:
Du er her:

Søk tilskudd til verneverdige kulturminner

Nå kan private eiere, stiftelser, velforeninger og venneforeninger søke tilskudd til verneverdige kulturminner og/eller formidling og dokumentasjon av disse.

Som verneverdige kulturminner menes ikke bare bygg, men også andre kulturhistorisk verdifulle anlegg, som for eksempel steingarder.

I 2017 har Byantikvaren i Bergen 68 500 kroner til fordeling.

Søknadsfrist: 1.mars 2017. Søknadsskjema

Hva kreves?

Ved restaurering eller vedlikehold av et kulturminne må arbeidene utføres i henhold til antikvariske metoder for å kvalifisere til å motta tilskudd. Prinsipper om reparasjon fremfor utskiftning, og bruk av opprinnelige eller tradisjonelle materialer og metoder, må derfor dokumenteres.

Om du søker tilskudd til dokumentasjon eller formidling (basert på allerede innhentet dokumentasjon) må du henvise til kilder for innhentede opplysninger.

Søknaden må inneholde:

  • navn og adresse, organisasjonsnummer samt kontonummer til ansvarlig søker
  • kort beskrivelse og begrunnelse for hva tilskuddet skal brukes til
  • når arbeidet planlegges gjennomført
  • budsjett og finansiering (eventuelt andre bidragsytere må nevnes)

Byantikvaren krever rapport som dokumenterer arbeidet innen en måned etter at arbeidet er gjennomført.

Synliggjøring

Ved promotering av prosjektet på plakater, i programhefter, i sosiale medier og i annet kommunikasjonsmateriell skal støtten fra Bergen kommune synliggjøres. Dokumentasjon av dette skal vedlegges rapporten.

Tilbakebetaling

Dersom prosjektet blir avlyst, utsatt eller vesentlig endret kan hele eller deler av tilskuddet kreves tilbakebetalt. Dersom ikke arbeidet er påbegynt innen et år etter tildeling, kan Byantikvaren trekke tilbake tilskuddet.Beløpet vil bli innkrevd gjennom varsel og faktura fra Bergen kommune.

Søknad
Fyll ut og send inn vårt elektroniske søknadsskjema

Spørsmål?
Ved spørsmål angående søknaden kontakt:
Byantikvaren: Telefon 55 56 65 08