Gå tilbake til:
Du er her:

Veileder kulturminnedokumentasjon

Bergen kommune har klare retningslinjer for at byutvikling og arealplanlegging skal skje i tråd med historiske tradisjoner og eksisterende kvaliteter. Kommunen setter krav om dokumentasjon av kulturminnemiljø og -strukturer i forbindelse med alle plansaker, både offentlige og private planer.

Bergen kommune har klare retningslinjer for at byutvikling og arealplanlegging skal skje i

tråd med historiske tradisjoner og eksisterende kvaliteter. Kommunen setter krav om

dokumentasjon av kulturminnemiljø og -strukturer i forbindelse med alle plansaker, både

offentlige og private planer.

Hensikten med en kulturminnedokumentasjon er at den skal dokumentere

historien til planområdet slik den var før tiltak blir iverksatt. Videre skal

en dokumentasjonen danne et viktig beslutningsgrunnlag for videre

planprosess.