Gå tilbake til:
Du er her:

Vil du hjelpe oss å registrere kulturminner?

Byantikvaren inviterer til dugnad der vi sammen med foreninger, lag og enkeltpersoner registrerer og dokumenterer et større antall av kulturminnene i Bergen.

Før vi går i gang inviterer vi til oppstartmøte hos Byantikvaren i Skostredet 5, rett ved Vågsallmenningen, den 17. oktober klokken 14.00 eller 17.00.

Gjennom registreringsdugnaden ønsker vi å dokumenterere og tilgjengeliggjøre et større antall av kulturminnene i Bergen ved hjelp av verktøyet Kulturminnesøk (www.kulturminnesok.no). Kulturminnesøk er en internettside hvor man kan finne og registrere informasjon om kulturminner. Databasen driftes av Riksantikvaren og er en sikker digital langtidslagring av kulturminneopplysninger.

Lager kulturminneplan for Bergen

Byantikvaren i Bergen vil i løpet av 2019 ferdigstille en overordnet kulturminneplan for Bergen, og ønsker i den forbindelse hjelp av frivillige lag og foreninger til å få en bedre oversikt over byens kulturminner. Samtidig vil vi involvere byens befolkning i kulturminneplanen ved å trekke veksler på den store kunnskapen om kulturminnene vi vet Bergens foreninger og lag besitter.

Kjenner du til kulturminner i Bergen kommune som ikke er registrert eller som det finnes lite informasjon om, kan du eller din forening gjennom Kulturminnesøk enkelt bidra til at kulturminnet gjøres kjent og blir dokumentert for ettertiden.

Velkommen til oppstartmøte og arbeidsseminar

Konkret vil vi nå arrangere et oppstartsmøte og arbeidsseminar onsdag den 17. oktober der vi presenterer Kulturminnesøk, og drøfter med dere hvordan din forening eventuelt kan bidra til registrering av kulturminner i Kulturminnesøk. Fra Byantikvarens side vil vi forklare nærmere hva vi mener kulturminner er og hvorfor de bør dokumenteres, og vi vil gå gjennom hvordan man kan bruke databasen Kulturminnesøk til å registrere kulturminner i Bergen (se også vedlegg for en fremstilling av hva Kulturminnesøk er). Vi ønsker også å høre hva din forening synes er viktig å få registrert av kulturminner i den bydelen eller innenfor det temaet foreningen er engasjert i.

Kommer du? Gi oss en tilbakemelding

Hvis dette høre interessant ut, vil vi be dere om å gi en tilbakemelding til oss innen mandag 15. oktober om dere vil komme på møte 17. oktober, enten klokken 14.00 eller 17.00.

Meld til Peter Forras på epost Peter.Forras@bergen.kommune.no eller telefon 454 76 182.

Vennligst send oss en melding om deres forening vil bli representert, og hvilket tidspunkt dere eventuelt vil komme. Vi har plass til én eller to representanter fra hver av foreningene, som vi håper kan videreformidle møtets innhold og eventuelt trekke med resten av foreningen i registreringsarbeidet på et senere tidspunkt. De som kommer kan ta med seg PC eller mobiltelefon, og gjerne opplysninger og bilder av ett kulturminne som kan brukes til å teste ut hvordan Kulturminnesøk brukes.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål ta kontakt med:

Peter.Forras@bergen.kommune.no

Mette.Torslett@bergen.kommune.no

Endre.Leivestad@bergen.kommune.no