Gå tilbake til:
Du er her:

Vil du hjelpe oss å registrere kulturminner?

Byantikvaren inviterer til dugnad der vi sammen med foreninger, lag og enkeltpersoner registrerer og dokumenterer et større antall av kulturminnene i Bergen.

Gjennom registreringsdugnaden ønsker vi å dokumenterere og tilgjengeliggjøre et større antall av kulturminnene i Bergen ved hjelp av verktøyet Kulturminnesøk (kulturminnesok.no). Kulturminnesøk er en internettside hvor man kan finne og registrere informasjon om kulturminner. Databasen driftes av Riksantikvaren og er en sikker digital langtidslagring av kulturminneopplysninger.

Lager kulturminneplan for Bergen

Byantikvaren i Bergen vil i løpet av 2019 ferdigstille en overordnet kulturminneplan for Bergen, og ønsker i den forbindelse hjelp av frivillige lag og foreninger til å få en bedre oversikt over byens kulturminner. Samtidig vil vi involvere byens befolkning i kulturminneplanen ved å trekke veksler på den store kunnskapen om kulturminnene vi vet Bergens foreninger og lag besitter.

Kjenner du til kulturminner i Bergen kommune som ikke er registrert eller som det finnes lite informasjon om, kan du eller din forening gjennom Kulturminnesøk enkelt bidra til at kulturminnet gjøres kjent og blir dokumentert for ettertiden.

Har du spørsmål eller noedu vil melde inn?

Har du spørsmål ta kontakt med:

Peter.Forras@bergen.kommune.no

Mette.Torslett@bergen.kommune.no

Endre.Leivestad@bergen.kommune.no