Gå tilbake til:
Du er her:

Om oss

Byantikvarens rolle i byggesaker

I saker etter plan- og bygningsloven gir vi faglige råd til Etat for byggesak og private planer. Det er Etat for byggesak og private planer som har myndighet til å innvilge eller avslå søknaden.

Byantikvarens rolle i plansaker

Byantikvaren forholder seg til Etat for plan og geodata og Etat for byggesak og private planer som utøvende planmyndighet. Vi vurderer rutinemessig alle arealplansaker og deltar aktivt i hele planprosessen.