Gå tilbake til:
Du er her:

Om oss

Byantikvarens rolle i byggesaker

I saker etter plan- og bygningsloven gir vi faglige råd til Plan- og bygningsetaten.

Byantikvarens rolle i plansaker

Byantikvaren forholder seg til lan- og bygningsetaten som utøvende planmyndighet. Vi vurderer rutinemessig alle arealplansaker og deltar aktivt i hele planprosessen.