Gå tilbake til:
Du er her:

Kulturminnegrunnlag

Kulturminnegrunnlag

Kulturminnegrunnlag er en del av byantikvarens arbeid med å kartfeste og sikre informasjon og kunnskap om det historiske by- og kulturlandskapet i Bergen kommune.

1. Topografi og tidlig historie

Et områdes (landskaps) topografi er ofte konstituerende for kulturhistorisk bosetning. Topografien er en forklaringsfaktor for et områdes bruk og utforming.

2. Ferdselsårer

Ferdselsårer, både på land og til vanns er viktige element i et områdes utvikling. De er premissgivende for utviklingen av bebyggelsen.

3. Bebyggelsesstruktur

Eksisterende, eldre bebyggelse - herunder alder, stil og funksjon er element som er med på å formidle områdets karakter.

4. Enkeltobjekt og anlegg

Under dette temaet vises fredet bygrunn, bygg og anlegg, foruten kulturminner av særlig betydning for områdets identitet.