Gå tilbake til:
Du er her:

Kulturminnegrunnlag for kommunedelplan Store Lungegårdsvann

Kulturminnegrunnlaget ble utarbeidet i forbindelse med Kommunedelplan for Store Lungegårdsvann i 2002. Området rundt Store Lungegårdsvann karakteriseres av vannet som det samlende element, med ulike typer strukturer rundt. Noen strukturer fungerer som samlende for området, men først og fremst er området preget av ulikheter.

I området gikk i sin tid grensen for byens jurisdiksjon, og også grensen mellom Bergen by og Årstad herred. De ulike rammene for utvikling innenfor et relativt lite område kan fremdeles leses i bygningsstrukturen, og også områdets historiske ferdselsårer kan fremdeles leses i dagens gatenett.