Gå tilbake til:
Du er her:

Kulturminnedokumentasjon: Den tidligere offisersmessen, Willy Valentinsens vei 34

Den tidligere offisersmessen i Willy Valentinsens vei 34 er en av flere toetasjes trebrakker på Melkeplassen som inngår i en kulturhistorisk sammenheng i kraft av å være del av tyskerleiren «U-Stützpunkt Lager Prien». Det er få autentiske brakker igjen fra krigen, og på tross av endringer har bygningen stor kulturhistorisk verdi. Verdien knyttes først og fremst til det spesielle kulturmiljøet på Melkeplassen, som har svært høy verdi.

Melkeplassen er et viktig kulturmiljø som reflekterer tyskernes aktivitet på Laksevåg. Byggingen av leiren har innebåret et massivt inngrep i det som var et kulturlandskap preget av gårdsmark og få hus. Brakkene, garasjen, murkonstruksjoner, stillinger for luftvernskyts, og de gjenværende bunkerstrukturene, har sammen med veinettet og ekserserplassen på Melkeplassen tydelig lesbarhet som krigsminnemiljø. Veinettet og veinavnene bidrar spesielt til at den tidligere mannskapsleirens avgrensning er lesbar. Veinavnene gir veinettet på Melkeplassen høy symbolverdi. Som kulturmiljø etter en tysk mannskapsleir, er Melkeplassen trolig den eneste av sitt slag i Bergen. Miljøet har også samfunnshistorisk verdi i kraft av å representere og reflektere historiske og samfunnsmessige hendelser og forhold. Den samfunnshistoriske verdien til kulturmiljøet på Melkeplassen må sees i sammenheng med ubåtbunkeren Bruno på Laksevåg, og disse kulturmiljøene er betinget av, og vitner om, krigføringen med ubåter som var sentral under 2. verdenskrig.