Gå tilbake til:
Du er her:

Siste nytt

Stiller ut forslag til plan- og designkonkurransen for Torget–Bryggen

Fredag 24. mai åpner utstillingen i Sentralbadet som viser de fem forslagene som har blitt levert i plan- og designkonkurransen for området Torget – Bryggen.

(29.11.2018)

Jobber for innovasjon og mangfold i boligsektoren

-Interessen for prosjekt BOPILOT er stor. Vi har en rekke aktiviteter på gang, forteller seniorarkitekt og nyansatt prosjektleder Tina Larsen hos Byarkitekten.

(21.05.2019)

Forslag til ny arkitekturstrategi levert

Byarkitekten leverte denne uken sitt forslag til ny arkitekturstrategi for Bergen.

(03.04.2019)

Konkurransen for Torget-Bryggen er i gang

De fem finalistene som er valgt ut til å gå videre i plan- og designkonkurransen for byrommene Torget-Bryggen fikk omvisning i området 8. februar.

(08.02.2019)

Her vokser en ny bydel frem

Mindemyren skal bli til “Mindebyen”, og Bergen kommune tar nå i bruk et helt nytt verktøy i planleggingen.

(10.12.2018)

Fikk forskningsmidler til alternativ boligutvikling

Bergen kommune ble som 8 av 78 søkere plukket ut til å få midler fra Forskningsrådet. Sammen med med Trondheim kommune, NTNU og Sintef skal Bergen se på hvordan kommunen kan være en pådriver for alternative boligløsninger.

(30.08.2018)

Universitetsaulaen fikk arkitekturpris

Universitetsaulaen ble fredag kåret til vinner av Bergen kommunes Arkitektur- og byformingspris 2018.

(29.11.2018)

Seks kan få Arkitektur- og byformingsprisen 2018

Spennet i årets nominerte kandidater representerer utviklingen i utbyggingsmønstrene i byen, som en naturlig konsekvens av Bergens historie, egenart og byform, mener juryen.

(13.11.2018)

Rullering av arkitekturpolitikk for bergen er i gang

Se Byarkitektens arbeidsopplegg for rulleringen av Arkitekturstrategien.

(26.10.2018)

Særpreg

26. oktober diskuterer vi om det finnes en rød tråd i våre bygde omgivelser, hva som utgjør særpreget i bergensarkitekturen og hvordan vi kan fortette og samtidig videreutvikle byens egenart.

(23.10.2018)

Hvem fortjener Arkitektur- og byformingsprisen?

Mandag 8. oktober er siste frist for å sende oss DIN kandidat til Bergen kommunes arkitektur- og byformingspris 2018.

(04.10.2018)

Vann i byutviklingen

Tema for Byutviklingskonferansen 2018 er VANN.

(05.10.2018)

BIFF og Byarkitekten viser filmer om byutvikling og arkitektur

BIFF og Byarkitekten setter fokus på byutvikling og arkitektur gjennom flere filmvisninger, i tillegg til enkeltarrangementer som frokostmøte om gåbyen Bergen.

Se utstillingen Levende lokaler

Hva må til for å skape liv i en gate? I Byarkitektens kontorlokaler viser vi nå vandreutstillingen Levende lokaler! Fra sentrumsdød til sentrumsglød.

(11.09.2018)

Tryller med tre på Bryggen

På kaikanten foran Bryggen har 17 lag fra 14 nasjoner deltatt på Bergen International Wood Festival (BIWF). Lagene har eksperimentert og bygget romlige strukturer i tre.

(06.06.2018)