Gå tilbake til:
Du er her:

Konkurransen for Torget-Bryggen er i gang

De fem finalistene som er valgt ut til å gå videre i plan- og designkonkurransen for byrommene Torget-Bryggen fikk omvisning i området 8. februar.

Vi er glade for at vi har fått med oss så mange kompetente og godt kvalifiserte team til å vise mulighetene i dette høyt elskede og mye debatterte byrommet i Bergen, sa kommunaldirektør Anne Iren Fagerbakke da hun åpnet oppstartmøtet for konkurransen.

Konkurransen skal bidra til at byrommene oppgraderes, og at området styrkes som byens viktigste knutepunkt, møte- og handelsplass gjennom hele året.

Skal belyse mulighetene

Konkurransens overordnede mål er å vise områdets muligheter, og få belyst løsninger som gir best mulig integrering av bybane, ivaretar kulturmiljøet, og sikrer tilgjengelige og attraktive byrom med gode forutsetninger for et vitalt byliv.

De fem teamene som er valgt ut er Snøhetta Oslo, Asplan Viak AS, Arkitektgruppen Cubus, TAG arkItekter og Gottlieb Pauldan Architects. Etter et oppstartsmøte i Byarkitektens lokaler i Vågsbunnen ble representanter fra de fem teamene tatt med på en vandring fra Torget til Bryggen.Under vandringen fortalte avdelingsleder Tord Honne Holgersen (Bymiljøetaten) om strategiplanen for Torget, som må tas hensyn til, prosjektleder for Bybanen Solveig Mathiesen (Plan- og bygningsetaten) viste hvor de planlagte bybanestoppene kommer og arkeolog Heming Hagen og verdensarvkoordinator for Bryggen (Byantikvaren) ga et innblikk i historien til området.

15. mai må teamene ha levert sine forslag, som alle vil bli stilt ut.

Les mer om konkurransen og konkurranseprogrammet