Gå tilbake til:
Du er her:

Forslag til ny arkitekturstrategi levert

Byarkitekten leverte denne uken sitt forslag til ny arkitekturstrategi for Bergen.

Høsten 2018 fikk Byarkitekten en bestilling fra Byrådsavdeling for byutvikling om en plan for gjennomføring av rulleringen av Arkitektur- og byformingspolitikk for Bergen 2011–2017. Siden det har etaten jobbet målrettet for å skape forståelse for arkitekturens betydning, og hvordan arkitektur er et viktig verktøy for å nå Bergen kommunes overordnede samfunnsmål.

Bred medvirkningsprosess

Arkitekturstrategien har vært utarbeidet i en bred medvirkningsprosess med aktører både internt i kommunen og med eksterne aktører innenfor byutvikling. Det har vært avholdt arbeidsmøter med sentrale aktører som skal være med å bruke strategien i praksis. Et eget møte i Bergen arkitektforening ble avholdt med innspill fra arkitektkontorene over temaet "Bergens særpreg og arkitektur".

Hva er god arkitektur?

Denne uken leverte Byarkitekten sitt forslag til ny arkitekturstrategi, med tittelen "Arkitektur +". Dette dokumentet skal være en felles diskusjonsplattform mellom kommune og utbyggere, og resten av aktørene i byutviklingen. Strategien skal tydeliggjøre hva Bergen kommune mener med "god arkitektur", og retter fokus på arkitekturens virkning.

Veien videre

3. april avholdt Byarkitekten et orienteringsmøte for Bergen arkitektforening. Byråd for byutvikling, Anna Elisa Tryti, vil holde et innspillsmøte om arkitekturstrategien den 26. april på Litteraturhuset fra klokken 13.00–16.00, før strategien skal til sluttbehandling i bystyret før sommeren. Påmeldingsfrist 23. april.

Påmeldingslenke til innspillsmøte 26.april finner du her

Forslaget til ny arkitekturstrategi kan lastes ned sammen med fagnotatet over.