Gå tilbake til:
Du er her:

Jobber for innovasjon og mangfold i boligsektoren

-Interessen for prosjekt BOPILOT er stor. Vi har en rekke aktiviteter på gang, forteller seniorarkitekt og nyansatt prosjektleder Tina Larsen hos Byarkitekten.

Sammen med Trondheim kommune, NTNU og Sintef skal Bergen se på hvordan kommunen kan være en pådriver for alternative boligløsninger. Husbanken og Norske Arkitekters Landsforbund er også med i prosjektet, og vil bl.a stå for formidling av resultatene. Innovasjonsprosjektet skal gjøre kommunene bedre rustet til å påvirke boligutviklingen og bidra til at boliger og boområder i større grad kan være med å løse sosiale utfordringer. Les mer om BOPILOT.

I Bergen er innovasjonsprosjektet BOPILOT bygget opp rundt pilotprosjektet Grønneviken. På en kommunal tomt i Grønneviken skal det legges opp til nyskapende løsninger for utvikling av et kompakt og bymessig boligområde med gode fellesareal og fellesskapsløsninger både inne og ute, spesielt med tanke på barnefamilier. Prosjektet legger vekt på deling, fellesskapsløsninger, medvirkning og mangfoldig beboersammensetning.

Inviterer til deltakelse

I samarbeid med Bymiljøetaten ser Larsen nå blant annet på hvordan BOPILOT kan samkjøres med reguleringsarbeidet for den kommunale tomten i Grønneviken.

Arbeid med å utlyse oppdrag på det å være fasilitator for en av Byarkitektens kommende hovedaktiviteter er i gang; Design Sprint er en serie workshops der ulike brukergrupper og potensielle fremtidige beboere jobber sammen med arkitekter og designere for å finne gode utformingsløsninger for nye boligtypologier; «brukermedvirkning og ideutvikling av romlige løsninger for deling». Her handler det om å finne gode løsninger for arkitektur.

-Dersom det er noen med interesse og/ eller kompetanse innenfor alternative boligløsninger og boliger med delekultur som kunne være interessert i å være med i en slik Design Sprint, så kan de søke om å få delta ved å sende en e-post til meg på tina.larsen2@bergen.kommune.no , oppfordrer Tina.

Mange aktiviteter fremover

Et hackathon er under planlegging, en type workshop/ ideutvikling der en finner nye digitale løsninger for kobling av behov og marked; for eksempel nye digitale plattformer for kommunikasjon med målgruppene. Målet er å utvikle et slags TINDER mellom utbyggere og potensielle kjøper, som kan trygge utbyggere på å satse på nye boligmodeller. Boligkjøpere trygges på at de nye boligformene ikke er noe sært, men en tjeneste vi som kommune vil utvikle for å trygge og øke forutsigbarheten. Det kan trygge markedet på at det finnes interesse.

-Vi planlegger også diverse andre aktiviteter som skal skape interesse og blest om nye boligformer, delekultur og gode boliger som bidrar til økt sosial bærekraft. Så det vil komme invitasjoner til mye gøy utover høsten og våren, lover Larsen.