Kontakt

Besøksadresse:
Domkirkegaten 4
Få veibeskrivelse i Google Kart

Leder

Maria Molden

Ansatte

Blanc, Celine

Seniorarkitekt
Byforming, overordnete planer, områdeplaner og detaljreguleringsplaner, arkitektur og menneskerettigheter - Building Dignity
Telefon:
90953380
E-post:
Celine.Blancbergen.kommune.no

Larsen, Tina Therese

Seniorarkitekt
Bolig og nabolag, alternative boligløsninger - Bopilot, helse-og omsorgsbygg, Future Built, Universell utforming
Telefon:
95731034
E-post:
Tina.Larsen2bergen.kommune.no

Molden, Maria

Etatsjef
Telefon:
99523130
E-post:
Maria.Moldenbergen.kommune.no

Nesse, Ingvild

Seniorarkitekt
Landskapsarkitektur, byrom, gater og uterom, blågrønne strukturer, universell utforming
Telefon:
99736367
E-post:
Ingvild.Nessebergen.kommune.no

Pereira, Inês Moço

Seniorarkitekt
Bygningsarkitektur, skole og barnehage, trearkitektur, Arkitektur og film (BIFF)
Telefon:
93851800
E-post:
Ines.Pereirabergen.kommune.no

Tordur, Bryngeirsson

Prosjektleder
Telefon:
40245498
E-post:
Tordur.Bryngeirssonbergen.kommune.no

Vallestad, Åge

Spesialrådgiver
Bygningsarkitektur, detaljreguleringsplaner og byggesaker, Råd for byforming og arkitektur (sekretær)
Telefon:
93473057
E-post:
Age.Vallestadbergen.kommune.no