Gå tilbake til:
Du er her:

Plan og myndighet

Plan- og myndighetsavdelingen ivaretar en rekke av Bymiljøetatens viktige forvaltningsoppgaver, blant annet ved å gi innspill i plan- og byggesaker og utarbeide strategiske fag- og handlingsplaner.

Avdelingen har fagansvaret for biologisk mangfold, byfjell, vilt, skoger, vassdrag og andre natur- og friluftsområder, og for å minimere forurensningen fra de nedlagte avfallsdeponiene i Bergen kommune.

Avdelingen har også ansvar for utleie av offentlig grunn, kontroll av kommunale lekeplasser og oppvekstareal, behandling av søknader om parkeringstillatelser for forflytningshemmede og klager på parkeringsileggelser.

Plan- og myndighetsavdelingen er delt i to seksjoner, som er planseksjonen og myndighetsseksjonen. Avdelingen har også en egen gruppe som jobber med juridiske saker og parkeringstillatelser for forflytningshemmede.

Avdelingen har i overkant av 29 faste medarbeidere og en mangfoldig fagkompetanse, blant annet innen arkitektur, geografi, geologi, ingeniørfag, juss, lekeplasskontroll og naturforvaltning.