Gå tilbake til:
Du er her:

Gjennomføring

Gjennomføringsavdelingen bygger offentlige byrom, parker, gang- og sykkelveier, snarveier, turstier, kommunale veier og gjennomfører trafikksikringstiltak.

Avdelingen har ansvar for å bygge kommunens parker, allmenninger, veier, lekeområder, og fremforhandler utbyggingsavtaler på vegne av kommunen. Videre har avdelingen samarbeid med private aktører, Statens vegvesen og Hordaland fylkeskommune.

Viktige oppgaver for avdelingen er gjennomføring av både prosjekter og transformasjonsprosesser som bidrar til at kommunens vedtatte planer blir realisert. Hovedverktøyet er bruk av utbyggingsavtaler.

Avdelingen har 20 faste medarbeidere med ulik kompetanse, blant annet består avdelingen av jurister, ingeniører, landskapsarkitekter og prosjektledere.

Barnas byrom er et viktig prosjekt for avdelingen, som omhandler å kontrollere lekeplassutstyr, oppgradere lekeplasser og utvikle nye leke- og aktivitetstilbud. Tiltakene finansieres over kommunens eget budsjett og gjennom utbyggingsavtaler med utbyggere.