Gå tilbake til:
Du er her:

Park og veidrift

Park- og veidriftsavdelingen har ansvar for drift og vedlikehold av sentrale byrom og det kommunale veinettet.

Avdelingen har videre ansvar for skjøtsel og drift av kommunale parker, natur- og friluftsarealer, kommuneskogene, turveier, lekeplasser og balløkker.

Park- og veidriftsavdelingen er inndelt i parkseksjonen og veidriftseksjonen.

Avdelingen har 35 faste medarbeidere.