Gå tilbake til:
Du er her:

Parkering

Avdeling for parkering har ansvar for å bidra til trafikksikkerhet, fremkommelighet, tilgjengelighet og et godt miljø på det offentlige veinettet i hele Bergen kommune.

I tillegg til kontroll og håndheving av parkeringsbestemmelsene har avdelingen ansvar for kontroll og håndheving av piggdekkordningen.

Avdelingen følger også opp deler av politivedtektene for Bergen, med fokus på forsøpling og hindringer for gående. Dette med et mål om å holde byen ren og fremkommelig for alle myke trafikanter.

Alle som skal drive servering fra offentlig vei/plass skal ha tillatelse fra kommunen. Avdelingen følger opp dette, og rapporterer avvik til myndighetsavdelingen i Bymiljøetaten.

Parkeringsavdelingen har 33 faste medarbeidere, og består blant annet av trafikkbetjenter og byvektere.