Gå tilbake til:
Du er her:

HR og service

Avdeling for HR og service arbeider med rekruttering, personaloppfølging, personalarkiv, sykefraværsoppfølging, HMS, personalpolitikk og andre personalrelaterte oppgaver.

Videre har avdelingen ansvar for registrering av fast og variabel lønn, fravær, permisjoner, kontroll av lønnsforslag og koordineringsansvar for etatens fagsystemer på parkeringsområdet.

Serviceseksjonen i avdelingen har ansvar for kundesenter og sentralbord. Seksjonen administrerer beboeranleggene, soneparkering, piggdekkoblat, P-app, utlevering av blant annet HC-kort og nøkler til Tubakuba.

Avdelingen har 15 faste medarbeidere med bakgrunn innen offentlig administrasjon, juss, økonomi og IKT. Flere har erfaring innen personal- og lønnnsarbeid, og parkeringsfaglig bakgrunn.