Gå tilbake til:
Du er her:

Økonomi og virksomhetsstyring

Økonomi og virksomhetsstyring er etatens finansielle fagavdeling. Sentrale ansvarsområder er økonomisk planlegging og budsjettering, resultatmåling, målstyring og drifts- og investeringsoppfølging.

Videre arbeider avdelingen med rapportering av resultater, prognoser og nøkkeltall, regnskap, analysearbeid, rådgivning og bistand til hele etaten.

Avdelingen har et overordnet ansvar for anskaffelser, og deltar i flere ulike utviklingsinitiativ i etaten. Avdelingen har ansvar for implementering av prosjektoppfølgingssystem og ferdigstillelse av målekortet for nøkkeltallsrapportering.

Sentralt er også arbeid med forbedringsaktiviteter, som standardisering av prosessen og rutiner.

Avdelingen har åtte faste medarbeidere, og de har bakgrunn som økonomer og siviløkonomer.