Gå tilbake til:
Du er her:

Sykkel og mobilitet

Kontor for sykkel og mobilitet arbeider blant annet med å etablere nullutslippssoner i Bergen sentrum, etablere mobilitetspunkt i sentrum og med å etablere flere sykkelveier.

Kontoret ble opprettet i oktober 2017, som en del av omorganiseringen og opprettelsen av Bymiljøetaten. To ansatte ble overført fra byrådsavdelingen for byutvikling under omorganiseringen.

Avdelingen har fem faste medarbeidere med et sterkt engasjement for mobilitet og sykkeltilbud i Bergen. Bakgrunn for opprettelsen av kontoret er at byrådets hovedmål er at Bergen skal være Norges grønneste storby.

Forankringen for arbeidet til kontor for sykkel og mobilitet finnes hovedsakelig i Sykkelstrategien for Bergen og i Grønn strategi.

Arbeidsområder for sykkel og mobilitetskontoret gjennom årsoppdraget 2018:

  • Etablere forsøksprosjekt med nullutslippssoner i Bergen.
  • Arbeide med å dempe trafikken i større deler av sentrum.
  • Etablere flere mobilitetspunkt.
  • Sykkelsatsingen fortsetter med opprettelsen av en permanent bysykkelordning.
  • Styrket sykkel- og mobilitetskontor.
  • Storstilt satsing på det gjennomgående gang- og sykkelveinettet.
  • Hjertesoner rundt skolene og konsekvenser for rulleringen av Trafikksikkerhetsplanen.
  • Fortsette satsing på trafikksikring.

Kontor for sykkel og mobilitet tilhører Plan- og utredningsavdelingen i Bymiljøetaten.