Gå tilbake til:
Du er her:

Strategi og utvikling

Avdeling for strategi og utvikling har ansvar for strategi, organisasjonsutvikling og kommunikasjon.

Avdelingen bidrar til utvikling av effektive prosesser med høy kvalitet, hvor brukerens behov er i sentrum. For å øke tilgjengelighet står digitale selvbetjeningsløsninger sentralt.

Avdelingen er en pådriver for strategisk kommunikasjon for å informere og involvere byens innbyggere. I krysning informasjon og digitale løsninger søker avdelingen å tilgjengeliggjøre for innbyggerne økende andel av geografisk informasjon i kart.

For at Bymiljøetaten skal tilby byens innbyggere den beste service og kompetanse innen avdelingens mangfold av fagfelt, blir det arbeidet strategisk og kontinuerlig med kultur- og kompetanseutvikling.

I strategi- og utviklingsavdelingen arbeider åtte faste medarbeidere, og disse har bakgrunn blant annet fra ledelse, strategi, prosesser og LEAN, kommunikasjon, IKT og GIS.