Gå tilbake til:
Du er her:

Forvaltning

Forvaltningsavdelingen forvalter alt innenfor Bymiljøetatens ansvarsområder, inkludert kommunale veier, parker, byrom, frilufts- og friområder. Innunder dette faller også forvaltningsansvaret for Bergens byfjell, vassdrag og vilt.

Saksbehandling og juridiske tjenester

Videre har avdelingen ansvar for etatens klagesaksbehandling, saksbehandling av søknader om parkeringstillatelser for forflytningshemmede og generelle juridiske tjenester. Avdelingen saksbehandler også søknader om midlertidig bruk av vei (grave- og arbeidsvarsling) og byrom/parker (arrangement m.m.), og har også en kontrollfunksjon knyttet til dette.

Kommunens lekeplasser og utearealer knyttet til skoler og barnehager kontrolleres også av Forvaltningsavdelingen v/Barnas byrom.

Fisketorget og Nygårdsparken

Forvaltningsavdelingen har et særskilt ansvar for kontraktsoppfølging og forvaltning på Fisketorget, og for aktivitetskoordinering i Nygårdsparken.

Organisering av avdelingen

Forvaltningsavdelingen har i overkant av 30 ansatte og er inndelt i fire seksjoner:

  • Naturforvaltning
  • Veiforvaltning
  • Byromsforvaltning og bruk av offentlige areal
  • Juridisk seksjon