Gå tilbake til:
Du er her:

Plan og utredning

Plan- og utredningsavdelingen har ansvar for Bymiljøetatens overordnete, faglige utredningsarbeid.

Plan- og utredningsavdelingen ble etablert januar 2019. Avdelingen har ansvar for Bymiljøetatens overordnete, faglige utredningsarbeid. En del av ansvaret er å lede arbeidet med Bymiljøetatens egne fagplaner. Slike planarbeider har ofte grunnlag i Byrådsavdelingens årsoppdrag til etaten.

Plan- og utredningsadelingen vil i løpet av 2019 ha 15 faste stillinger, der 6 arbeider med sykkel og mobilitet.

Koordinere planer og prosjekter

Avdelingen har også ansvar for å koordinere etatens innspill til planer og prosjekter som pågår i regi av andre, innenfor eller utenfor kommuneorganisasjonen. Å gi høringsinnspill til planer etter Plan- og bygningsloven er en vesentlig del av ansvaret. Koordineringen skjer bl a i etatens Planforum som har møter hver tirsdag.

Kontor for sykkel og mobilitet

Arbeid innenfor temaet sykkel- og mobilitet er organisert i egen seksjon. Seksjonens hovedoppgave er å følge opp kommunens satsing på sykkel og mobilitet.