Gå tilbake til:
Du er her:

Barneleker i sentrum - lekeaksen

Mange småbarnfamilier og barn bor og ferdes i byen. "Barnas grønne akse" er et tiltak i regi av Barnas byrom og handler om å tilrettelegge med installasjoner laget spesielt for barn i sentrum.

Design og utforming: 3RW arkitekter i sammarbeid med Jonathan Sætre, Ingmar Kallestadbakken og Jørgen Ringsby Fauske fra Nordnes skole.

Utførende: Øystein Kjerpeseth.

Bidragsyter: Bergen kunstmuseum og Barnas byrom

Initiativtakere til utstillingen Building Blocks som Nøste var en del av: Norsk form.

"Barnas grønne akse"

"Barnas grønne akse" er en betegnelse for strekningen fra Biblioteket mot Teateret.

Bergen kommune satser stort på barn og barns aktivitetsmuligheter ute gjennom «Barnas byrom».

Flere steder der barn leker

Barn finner lekemuligheter i det som allerede er – i kunstverk, monumenter, i parkanlegg. Olav Kyrre monumentet på Biblioteksplenen er populært, ramplinen ved nedgangen fra parken til Bergen Storsenter, Ole Bulls plass med steinene i bassenget, Den blå Steinen, vannrennene på Torgalmenningenog og Sæverudmonumentet er eksempler på steder der barn gjerne oppholder seg.

Følgende installasjoner kom som to nye tilskudd til «Barnas grønne akse» i 2013:

Musikkleker

Det er montert tre nye musikkinstrumenter som barn i alle aldre kan bruke og utforske musikkens vidunderlige verden på. Musikkinstrumentene er håndlaget som sikrer at de gir en behagelig lyd. Disse instrumentene er også stemt ut ifra den pentatoniske skalaen. Denne musikkskalaen er spesielt givende for folk som lærer å spille, fordi alle tonene harmonerer.

Nøste

Lekeskulpturen «Nøste» utplasseres utenfor KunstLab (barnas eget kunstmuseum) ved Lille Lungegårdsvann. Lekeutstyret har en identitet som knytter seg opp mot det byrommet plasseres i ved at den monteres opp til barnas kunstmuseum. Skulpturen samsvarer med Barnas byrom sin visjon om lek i byrommet , og «Lekeaksen» ved Lille Lungegårdsvann.

Skulpturen er designet av 3RW arkitekter i samarbeid med elever fra Nordnes skole.