Gå tilbake til:
Du er her:

"Tre stykker" på Nordnes

Lekeanlegget er resultat av et samarbeidsprosjekt i regi av Arkitektskolene i Oslo og Bergen, og ble bygget av arkitektstudenter i samarbeid med kommunen.

"Tre stykker"

35 arkitektstudenter fra universitetet i Trondheim, Arkitekthøyskolen i Oslo og Bergen arkitektskole har i samarbeidsprosjektet "Tre stykker" planlagt og bygget lekeanlegget i Nordnesparken.

Frivillig studentprosjekt

"Tre stykker" er et årlig prosjekt for arkitektstudenter fra de tre byene og har tidligere utviklet anlegg i Trondheim og i Oslo. Prosjekteringsfasen har vært en kort og intens workshop på våren, mens selve byggingen har gått over noen uker i sommerferien.

Støtte fra Barnas byrom

Bergen stod for tur i 2013. Prosjektet har fått midler fra Barnas byrom og handler derfor om lekeanlegg for barn.

Barnas byrom har som mål å etablere nye og spennende uterom for barn i kommunen. Barnas byrom stod for selve finansieringen, men har også hatt en tett dialog med studentene gjennom hele prosjekteringsfasen og byggefasen for å ivareta sikkerheten.

Det kreves tett oppfølging og høy kompetanse på sikkerhet for at prosjekter som dette skal være mulig å gjennomføre, med veldig korte tidsrammer og de utfordringer dette medfører.