Gå tilbake til:
Du er her:

Barnas Naturrom

I tilknytning til turveien Løvstien er det etablert flere naturrom tilrettelagt for forskjellige aktiviteter og lek.

Barnas naturrom består av 6 «naturrom» langs Løvstien som samlet utgjør en helhet gjennom spennende plasser for opphold og lek.

Her må alle, både små og store, ut på tur for å få oppleve de nye naturrommene. Gjennom tilretteleggingen ønsker Bymiljøetaten gjennom Barns byrom å legge til rette for aktiv bruk av fjellet, der barnehager og skoler legger undervisningen og mange turer i løpet av året.

Du finner oversikt over delområdene (pdf) i høyremenyen.

A Fotballøkka - Ballspill, vannlek, sandlek

B Bukkene bruse bro - En bro som en installasjon rundt bekken

C Tuftesletta - Historie, opphold og opplevelse

C Tretoppen - Her kan du oppleve å ferdes under trekronene

D Utkikken - Utkikkspunkt og skulpturlek

E Klatresvingen - Aktivitet i form av klatring og bevegelse

F Skoleamfiet - Uteareale til Ny Krohnborg skole