Gå tilbake til:
Du er her:

Barnas byrom

Barns lekemiljø er et viktig og prioritert satsingsområde gjennom Barnas byrom.

Bymiljøetaten arbeider med Barnas byrom på tre fronter:

  • vi kontrollerer lekeplassutstyr
  • vi oppgraderer lekeplasser
  • vi utvikler nye leke – og aktivitetstilbud.

I gjeldende økonomiplanperiode 2017-2020 er det avsatt investeringsmidler på 33 millioner til bygging og oppgradering av kommunale lekeplasser. Ved bruk av investeringsmidlene skal barns lekeanlegg være trygge og sikre, men samtidig utfordrende, spennende og ha tilbud til barn i forskjellige aldre.

Les mer om pågående byggeprosjekter

Vi har egne kontrollører som kontrollerer og etterser rundt 300 lekeplasser, skoler og barnehager.

Vil du melde om feil på en lekeplass?

Dersom du oppdager feil på en lekeplass kan du melde feilen på :
feilmelding.bergen.kommune.no