Gå tilbake til:
Du er her:

Bymiljøetaten minner om båndtvang

Når du er på tur med hunden din gjennom lekeplasser, skoler eller barnehager må hunden alltid være i bånd.

Det er aldri lov å oppholde seg på et slikt område med hund (selv om den er i bånd), men du kan gå gjennom plassen. Det vil si at hunder i bånd kan følge sin eier på tur gjennom eksempelvis en skolegård hvor det er naturlig.

Dersom lekeplassen, barnehagen eller skolegården er inngjerdet og kun har én port, har du ikke lov til å gå inn med hund. Dette følger av forskriftens paragraf 3. Unntaket er hvis plassen har en naturlig gjennomgang, altså at den har en utgang i tillegg til inngang.

Barn skal føle seg trygge

En av hovedintensjonene med denne forskriften, er at barn skal oppleve det som trygt å leke ut i anleggene.

Vi vil minne om at utover hundelovens bestemmelser om båndtvang mellom 1. april og 20. august, og bestemmelsene om båndtvang og forbud om opphold på lekeplasser, er det i Bergen kommune aldri tillatt for hunder å gå løs:

  • i sentrumssonen
  • i alle offentlige parker utenfor sentrumssonen mellom kl. 07:30 og kl. 20:00
  • på alle offentlige kirkegårder, gravplasser og urnelunder
  • på alle anlegg for idrett og sport der det er skiltet med båndtvang
  • på selve den opparbeidede turveien med tilhørende leir- og rasteplasser og skiltede turstier i følgende områder: Fløyfjellet, Kanadaskogen, Langeskogen, Hordnesmarka, Kvarven, Myrdalsvannet, Tennebekk, Bjørnevatnet, Løvstien, Hellefjellet, Landåsfjellet, strekningen Svarteviksdemningen-Tarlebø2 og områdene rundt Store Lungegårdsvann

Takk for at du viser forståelse!