Gå tilbake til:
Du er her:

Natur

Har du en hjort som trives i hagen?

Bymiljøetaten jobber med flere parallelle tiltak for å redusere konflikter knyttet til hjort i bynære strøk.

Rett håndtering av hageavfall

Les Bergen kommunes veileder for rett håndtering av hageavfall, og lær hvordan vi kan hindre spredning av fremmede arter og plantesykdommer.

Ta hensyn til måkene i hekketiden

Våren er yngle- og hekketid for ville dyr og fugler. Husk at det ikke er lov å skade eller ødelegge reir, egg og unger, og at fuglene skal få fred i denne sårbare tiden.

Slik fjerner du ugress

Det er ingen grunn til å benytte giftige plantevernmidler i egen hage. Miljøvennlige alternativer er like effektivt.

Hjortejakt i Bergen

I Bergen kommune finner du 24 hjortevald hvor det drives jakt på hjort.

Faktaark over hjortevald i Bergen

Bergen bystyre vedtok forvaltningsplan for hjort i Bergen 23.01.2013. Det er utarbeidet faktaark for hjortevaldene i Bergen kommune.

Slik unngår du at hjorten spiser opp hagen din

På senvinteren er hager meget fristende for sultne hjorter som søker mat av høy kvalitet.

Insekthotell på Storetveitmarken

Byens første kommunale insekthotell er satt opp på Storetveitmarken.

Fremmede arter, uønsket i Bergen

Fremmede arter kan utgjøre en biologisk, ressursmessig og økonomisk trussel. Her kan du lese mer om hva en kan gjøre for å begrense utbredelsen.

Elvemusling

Haukåsvassdraget i Åsane er den eneste gjenværende lokaliteten for den rødlistede elvemuslingen i Bergen kommune.

Hule eiker som utvalgt naturtype

Mange arter har hule eiketrær som levested. Det er derfor viktig å ivareta hule eiker for å sikre biologisk mangfold.