Gå tilbake til:
Du er her:

Tips for å redusere spredning av fremmede planter

Her er noen tips til hageeiere for å redusere fare for spredning av fremmede plantearter.

- Komposter hageavfall, enten i egen hage eller i offentlige mottaksanlegg for hageavfall. OBS! Enkelte plantedeler og frø/frøkapsler skal til forbrenningsanlegg, dvs i restavfallsdunken. Dette gjelder særlig arter som parkslirekne (rot- og stengelbiter kan gi opphav til ny plante), kjempespringfrø, hagelupin (begge sprer seg med frø). Er du usikker på om planterestene skal til kompostering eller forbrenning kan en grei tommelfingerregel være at alle svartelistede plantearter sendes til forbrenning med restavfallet.

- Kast aldri hageavfall i naturen eller friområder! Dette er en viktig kilde til spredning av fremmede plantearter, som utgjør en stor trussel overfor vårt stedegne biologiske mangfold.

- Lær deg hageplanter som kan true naturen utenfor din hage, og unngå å plante disse i egen hage. Bekjemp de dersom du ser de sprer seg ut fra hagen din.

- Fremmede plantearter en må være særlig oppmerksomme på, og som regnes å utgjøre størst trussel overfor naturmangfoldet i Bergen:

  • Parkslirekne (slirekneartene)
  • Kjempebjørnekjeks/Tromsøpalme (bilde på toppen)
  • Kjempespringfrø
  • Bulkemispel/mispelarter (spesielt i forhold til spredning av plantesykdommen pærebrann)
  • Rynkerose, skogskjegg, kanadagullris, fagerfredløs og hagelupin er fremmede arter som enda ikke har vist spredning i noe særlig grad i Bergen fra steder de har blitt plantet. Flere er svært vanlige hageplanter, og det er derfor viktig å være føre-var og bidra til å hindre spredning ut i naturen. Her er lenke til Miljøstatus.no sin nettside.