Gå tilbake til:
Du er her:

Kjempespringfrø

Opprinnelse: Himalaya

Kjennetegn:
Planten blir 0,5-2,5 meter høy, og er ettårig.

Bladene er mørkegrønne og sagtannete.

Kjempespringfrø trives på fuktig/våt, næringsrik jord. Stengelen er kraftig, hul og ofte rødlig.

Planten invaderer gjerne elvebredder hvor frøene spres med vannstrømmen, og arten vil innta en dominerende rolle i vannkantvegetasjonen der den utkonkurrerer stedegne arter. Rotsystemet er grunt.

Blomstrer sent, i juli-september og danner vinrøde blomster (kan variere fra lys rosa til mørkere rød). De modne frøene slynges opp til flere meter ut av blomsten ved berøring. Hver plante kan produsere 4000 frø. Arten spres raskt i Norge, og det iverksettes omfattende bekjempelsestiltak en rekke steder.