Gå tilbake til:
Du er her:

Vis hensyn til vipene på Storetveitmarken

Bymiljøetaten setter opp skilt ved Storetveitmarken for å minne om hensynet til vipene i perioden 1. mars til 15. juli.

Hekkeområde for vipe i perioden 1. mars til 15. juli
Breeding ground for lapwing from 1 March to 15 July

  • Hold hunden i bånd !
    Please keep your dog on a leash !
  • Unngå ferdsel utenfor sti
    Please stay within the boundaries of the path
  • Bruk av modellfly o.l. er forbudt
    Use of model aircraft etc. is prohibited

Nedgang i bestanden

Vipe har opplevd stor bestandsnedgang de senere årene, og dette har også gjort seg til merke på Storetveitmarken. Storetveitmarken har tradisjonelt vært et viktig hekkeområde for denne flotte kulturmarksbetingede vadefuglen, men har de siste årene nærmest vært fraværende her.

Forstyrres i hekkeperioden

På Storetveitmarken regnes forstyrrelser fra mennesker og løse hunder i hekketiden for å være viktige årsaker til vanskelige hekkeforhold. For at arten fremdeles skal ha mulighet til å bruke marken her som hekkeområde, og for at vi skal kunne ha glede av å se og oppleve vipen som en kjent og kjær fugl, er det viktig at det vises særlig hensyn i hekkeperioden fra april-juni/juli.