Gå tilbake til:
Du er her:

Insekthotell på Storetveitmarken

Byens første kommunale insekthotell er satt opp på Storetveitmarken.

Viktig for bestøvning

Vi ønsker med dette hotellet å rette fokus på den viktige økologiske rollen som insekter har. Spesielt viktig er pollinerende insekters rolle ved bestøvning av blomsterplanter.

Mange viktige matplanter er avhengig av pollinerende insekter for å gi avlinger. Dessverre er mange arter av pollinerende innsekter truet og i tilbakegang.

Kan true matvaresikkerheten

I USA og store deler av Europa har birøktere opplevd en massiv biedød som følge av et fenomen kalt Colony Collapse Disorder (CCD). Forskere tror biedøden kan skyldes flere sammensatte årsaker, bl.a. bruk av sprøytemidler (primært neonicotider), stress i bisamfunnene som følge av intensiv flytting av bikubene, samt parasitter og sykdommer hos biene.

På sikt kan biedøden utgjøre en trussel for den globale matvaresikkerheten.

Legger egg i insektshotell

I Norge er spesielt villbier og humler utsatt fordi mange av disse artene er knyttet til kulturlandskap og slåtteenger som ikke lengre blir skjøttet på samme måte som før i tiden.

I et insekthotell kan humler og villbier finne egnede hulrom til egglegging, noe som det ellers kan være vanskelig for insektene å finne i parker og grøntområder hvor det er få gamle trær og dødt trevirke.