Gå tilbake til:
Du er her:

Turvei rundt Liavatnet i Åsane

Det er nå en sammenhengende turvei rundt hele Liavatnet.

Turvein langs nordsiden av Liavatnet i Åsane er nå ferdig. Den opprinnelige turveien er dermed koblet sammen med en ny 400 meter lang turvei og helsesti på nordsiden av vannet. Den nye delen av veien ble offisielt åpnet av byråd Dag Inge Ulstein 20. januar 2014.

Veien er bygget som en vanlig 2,5 meter bred turvei med grusdekke. Veien har veibelysning, og på deler av strekningen noe beplantning.

Veien har myk kurvatur og derfor god tilgjengelighet for folk i rullestol. Over Dalaelven er det bygget en ny bro.

Helsesti
På siden av veien er en stripe med rullestein i forskjellige materialer med ulik grad av ujevnhet, som overgang til naturen og som underlag for større kroppslige utfordringer.

Prosjektet innbefattet kun selve veien, og det er ikke tilrettelagt for bading.