Gå tilbake til:
Du er her:

Turvei rundt Myrdalsvatnet i Fana

Langs Myrdalsvatnets sørlige og østlige side er det tilrettelagt for turgåere med en 3,2 km lang turveg.

Langs vegen opp mot Totland ligger Myrdalsvatnet. Området er et idyllisk sted, egnet for hele familien. Det er tilrettelagt med turparkering og opparbeidet turveg. I vatnet kan store og små fiske hele året, og det finnes to gapahuker i området som er tilgjengelige for alle turgåere.

Beliggenhet: Fana bydel, ved Totlandsvegen 102.

Parkering: turparkering ved start av turveg.

Aktiviteter: 3,2 km turveg, gapahuk, gratis fiske i vatnet.

Fasiliteter:
I 2014 ble det opparbeidet en egen parkeringsplass for turgåere, som ligger ved starten av turvegen.

Turvegen er lagt i en sløyfe slik at en får en flott rundtur, og veien er godt egnet for turer med barnevogn og rullestol. Turvegen vedlikeholdes av Bergen kommune v/Grønn etat.

Det finnes to gapahuker i området som er tilgjengelige for alle turgåere.

Fiske:
Myrdalsvatnet er oppdemmet, og vannstanden kan derfor variere med opp til 3 meter. Når vannstanden er normal er vatnet et idyllisk sted. Det er muligheter for fiske i Myrdalsvatnet, med bestander av både ørret og røye. Selv om gjennomsnittsstørrelsen for fisken som lever her er relativt liten, kan vannet likevel gi hyggelige fiskeopplevelser for store og små. Fisket er gratis, og en trenger ikke fiskekort for å fiske her. Egnet fiskeredskap er stang med flue, sluk eller mark.