Gå tilbake til:
Du er her:

Myravatnet – Rambjøra

Myravatnet - Rambjøra er et stort sammenhengende, idyllisk grøntområde like i nærheten av Nesttun, Paradis, Indre Sædal, Kringlebotn og Nattland.

Beliggenhet: Fana bydel, ca. 10 min gange fra Paradis bybanestopp.

Parkering: Nei

Aktiviteter: Gratis fiske i vatnet etter gjedde og abbor, turveg fra Kringlebotn til Gårdsparken, nettverk av stier i hele området.

Grøntområdet kan nås med få minutters gange fra både Nesttun, Paradis, Indre Sædal, Kringlebotn og Nattland. Dette er et idyllisk turområde med et rikt plante- og dyreliv, et flott kulturlandskap sentralt i Bergen, og med aktiviteter for hele familien.

Landskapsvernområde
Rambjøra har status som landskapsvernområde, med Myravatnet sentralt i området (32 moh). Rambjøra innehar en unik kombinasjon av flere særegne naturtyper, med et rikt dyre- og planteliv.

Gratis fiske
Gjedde og abbor er ulovlig satt ut i Myravatnet, og det er gratis fiske her hele året uten behov for fiskekort.

Mangfoldig løvskog
Ovenfor vannet vokser rik edelløvskog med arter som ask, alm, eik og hassel. Flere av de grove eiketrærne regnes som verdifulle naturtyper grunnet det rike artsmangfoldet knyttet til trærne.

Undervisning
Rambjøra er et mye brukt turområde som også er viktig i undervisnings- og forskningssammenheng.

Tilgjengelig med rullestol
Landskapet er idyllisk og lett tilgjengelig, og også egnet for rullestolbrukere.

Kulturlandskap
Gamle steingarder, kjerreveier og rester etter utløer vitner om tidligere tiders bruk.