Gå tilbake til:
Du er her:

Gårdsparken – Rambjøra

Lenger oppe i daldraget fra Myravatnet, ligger Bergendalen gård eller Gårdsparken, som eies av Bergen kommune.

Beliggenhet: Fana bydel, ca. 10 min gange fra Paradis bybanestopp.

Parkering: Nei

Aktiviteter: Turveg fra Kringlebotn til Gårdsparken, nettverk av stier i hele området.

Gårdsparken ligger sentralt mellom boligområdene i Kringlebotn, Sædalen og Nedre Natland.

Dette er en del av et større sammenhengende grøntområde som grenser til Rambjøra landskapsvernområde i sør.

Natur- og kulturlandskapet bidrar i stor grad til områdets attraktivitet for friluftsliv, rekreasjon, lek og undervisning. Gården eies av Bergen kommune.