Gå tilbake til:
Du er her:

Turer fra Hjortlandsdalen

Hjortlandsdalen er et flott utgangspunkt for både korte og lange turer på tilrettelagte turstier.

Beliggenhet: Åsane bydel, Søre Hjortland i enden av Hjortlandsveien

Parkering: turparkering ved start av turveg.

Buss/kollektiv: linje 4 til endestopp ved Li/Flaktveitrinden. Fra busstopp må en gå ca. 2 km til stistart.

Aktiviteter: benker og bord langs turveg for rasting

Fra parkeringsplassen på Hjortland kan du ta turen innover Hjortlandsdalen til Nedre Åreina. Her deler turvegen deler seg i flere stier med ulike turalternativer.

Hjortland er et flott utgangspunkt for både lange og korte turer, enten turmålet er Storsåta, Rolland, Vikinghytten eller en liten rundtur i skogen via Hålihovden.

Fra parkeringsplassen ved enden av kjøreveien i Hjortlandsdalen, går det en gruset turveg ca. 2 km innover Hjortlandsdalen til Nedre Åreina. Herfra går det stier opp til Vikinghytten, vestover mot Storsåta og Rolland, og østover som leder en tilbake mot parkeringsplassen. Sistnevnte alternativ gir en fin liten rundtur på ca. 5-6 km, der deler av turen går gjennom en trolsk skog med mange fine klatretrær for barn.

Det renner flere bekker i området, som blant annet krysser turstien, og som er populære for barn å bygge små demninger i. Hjortland er et yndet utgangspunkt for turer av kortere og lengre karakter, enten målet er små hverdagseventyr med familien eller en lengre tur med utsikt over nordre Bergen.

Du kan finne ett av disse turalternativene på nettsiden Ut.no og turistforeningen sine sider, sammen med mange flere turforslag.