Gå tilbake til:
Du er her:

Oppgradering av turveier ved Løvstien, Spelhaugen og Ulsmåg

Overvannshåndteringen ved turveiene i Løvstien, Kanadaskogen (Spelhaugen) og Ulsmåg skal forbedres.

Det er i hovedsak dreneringsforholdene ved turveiene som skal forbedres. Arbeidet er i gang, og utføres av Løvaas Maskin A/S. Det er forventet at arbeidet skal være ferdig i løpet av februar 2019.

Løvstien

På Løvstien er det i hovedsak grøftene som skal utbedres. For noen strekk betyr dette at de skal utvides og/eller graves dypere, mens det andre steder er nok med rensk av eksisterende grøft. Sandfangene til eksisterende stikkrenner skal også renskes og graves dypere. Noen sandfangsgroper blir erstattet med betongbygde bekkeinntak med rist og sandfangstrau. Reparasjon i vei etter vannskader vil også bli utført der det er nødvendig.

Spelhaugen

Ved Spelhaugen skal det gjennomføres grøfterensk og lages nye grøfter. Videre skal det legges nye rør, skadet vei skal repareres, og det vil bli gjennomført vegetasjonsrensk.

Ulsmåg

I begynnelsen av turstien ved Sørlia 34 skal det ryddes i vegetasjon fra sideterrenget, det skal utføres enkel grøfterensk, og det skal lages til grøft på innsiden av turstien. Reperasjon av vei etter vannskader vil også bli utført der det er nødvendig.

Prosjektleder og byggeleder for prosjektet er Odd Magne Sekkingstad i Bymiljøetaten.