Gå tilbake til:
Du er her:

Turvei mellom Øyjordsåsen og Hellen festning

Turveien mellom Øyjordsåsen og Hellefjellet har utsiktspunkt og er delvis universell utformet.

Turveien ble åpnet onsdag 19.september 2013 av byråd Lisbeth Iversen.

Litt universell utforming
De første 100 meterne fra Øyjordsåsen og frem til et utsiktspunkt er tilrettelagt for rullestolbrukere.

Videre er veien stedvis bratt og det har ikke vært mulig å få universelt utforming på veien.

Bygget for vått klima
Veiutforming og dekke er bygget for å tåle store nedbørmengder med toppdekke av grus, gode sidegrøfter og godt med stikkrenner.

Tatt hensyn til ønsker fra nærmiljøet
Øvre del av traseen ble etter ønske fra nærmiljøet justert, slik at attraktivt terreng med spennende knauser og kratt velegnet for barns lek, ikke ble berørt av byggingen. Plassering og høyde for flere av lyspunktene for veibelysning ble også justert etter ønske fra beboere.

Bidrag fra Den hellige Franciskus Xavierus
Den øvre delen av veien ligger på kommunal grunn. Den nedre delen fra Hellefjellet og et stykke oppover lien, ligger veien på eiendommen til Den Norske søsterorganisasjonen av Den hellige Franciskus Xavierus. Organisasjonen har velvillig inngått 40 års bruksrett for veien.