Gå tilbake til:
Du er her:

Vassdrag

Fritidsfiske i ferskvann

Det er mange fiskevann og vassdrag i Bergen hvor det er mulig å få fisk. Her er noen råd om ferskvannsfiske og lett tilgjengelige fiskeplasser i Bergen.

Fritidsfiske i saltvann

Mulighetene for fiske i saltvann er mange i Bergen kommune. Artmangfoldet er stort. Kvaliteten på fisk kan variere som følge av forurensning. Her får du nyttige råd om fritidsfiske i saltvann.

Laksen i Storelva

Storelva i Arna har gått fra å være en forurenset elv med lite fisk på 80-tallet til å bli en av Hordalands beste lakseelver i dag. Storelva er det eneste lakseførende vassdraget som i sin helhet ligger i Bergen kommune.

Sjøørret

Det er gjort omfattende undersøkelser av sjøørretbestanden i Bergen. I 2011 utarbeidet Uni Miljø en rapport om sjøørretbekker i Bergen og omegn på oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland.