Gå tilbake til:
Du er her:

Laksen i Storelva

Storelva i Arna har gått fra å være en forurenset elv med lite fisk på 80-tallet til å bli en av Hordalands beste lakseelver i dag. Storelva er det eneste lakseførende vassdraget som i sin helhet ligger i Bergen kommune.

Fangsten i 2011 på over 2 tonn laks knuste alle tidligere rekorder (se fangstfigur). I 2012 ble en 15 kilos rekordlaks tatt i elva.

Viktig frivillig innsats

Arna sportsfiskarlag gjør en svært god jobb med å ta vare på elven og bedre forholdene for laks og sjøørret. Laget driver med aktiv kultivering i elva og setter yngel og rogn hvert år for å øke produksjonen i elva.

I 2009 ble laksetrappen i Lilandsfossen åpnet, noe som resulterte i at laksen og sjøørreten fikk ytterligere 2 km elv å boltre seg på. De kommende årene vil dette tiltaket forhåpentligvis sikre god tilbakevandring av laks og sjøørret til elva.

For mer informasjon om fiske og kortsalg i Storelva se Arna sportsfiskarlags hjemmeside www.arnasportsfiskarlag.com.