Gå tilbake til:
Du er her:

Christieparkens historie

Christieparken ble anlagt rundt 1820 av en vennegruppe med blant annet eidsvollsmannen Wilhelm Frimann Koren Christie.

Historien om etablering av Christieparken
Ca. 1820 stiftet Eidsvollsmann Wilhelm Frimann Koren Christie og medlemmer av vennegruppen "Quodlibet" et "Symposium" for å opprette en naturpark på et stykke utmark i Fridalen ved elven fra Ulriken. Området var en del av en husmannsplass under gården Haukeland, eiet av Christies fetter stiftmann Edvard Hagerup, og ble inngjerdet.

Lystpark
Her anla de en "Lystpark"- en naturpark etter engelsk mønster. De ryddet, det ble lagt broer over elven og plantet trær, fra frø, røtter og nøtter de hadde samlet. Ett stykke med bøk representerte Danmark, og ett med gran symboliserte Norge (kanskje den første granplanting på Vestlandet). Trærne ble døpt med øl eller stikkelsbærvin og hver av vennene hadde sin stenbenk med bord. De gikk på visitt til hverandre og selskapeligheten florerte med diskusjoner, muntre historier og fedrelandssanger.

Årstad kommune overtar driftsansvar
Årstad ble innlemmet i Bergen kommune i 1915. Etter bybrannen i 1916 var der et enormt behov for boliger, og A/S Ny Bergen ble etablert i 1918 og kjøpte inn store eiendommer på Landås. Da disse gikk konkurs overtok Bergen Kommune eiendommene og fortsatte utbyggingen. Slettebakksveien som ble bygget etter at Bergen Kommune overtok tok en liten jafs av Christies triangelformete park, men områdene nedover skråningen mot vest ble lagt til parken slik at det som i dag er regulert til friområde er større enn det som opprinnelig var Christies park.