Gå tilbake til:
Du er her:

Nygårdsparken - botanisk sett en unik park

Nygårdsparken er Bergens mest særmerkte, tradisjonsrike og botanisk sett mest unike park. Her kan du lese mer om historien og plantearter i Nygårdsparken.

Parken ble etablert på slutten av 1800-tallet med den engelske landskapsstilen som forbilde. Det finnes få andre norske parker med forbilde i den engelske landskapsstilen. Initiativtakere til etableringen av parken var legene Klaus Hanssen og Joachim Wiesner. Parken ble driftet av Nygaards Parkselskab til den ble overlevert til Bergen kommune i 1947. Parkens totale areal er på 74,2 daa.

Det ble utført en omfattende planting de første årene. Mange trær har derfor samme alder. Hovedmassen av løvtrærne, dvs. bøk, hestekastanje og lind ble plantet på 1880-tallet.

De fleste Rhododendron, samt himalayaceder er yngre, og ble forært til parken av Rasmus Meyer i 1916. Sortimentet av trær er i stor grad typisk for århundreskifteetableringer i Nord-Europa. De tilhører den såkalte «tyske planteskolestilen». Fremtredende for denne stilen er ulike spesielle planteskoleformer av de vanligste løvtrærne. Disse er funnet i naturen og seinere oppformert i planteskole. Eksempler på dette er fliketblada lind, bloketblada lønn, rødblada lønn og blodbøk, samt søyle eller pyramideforma trær som søyleeik og pyramidealm. Spesielt framtredende er også hengeformer som formeres ved poding. Eksempler på hengeformer i parken er vakre eksemplarer av henge- og paraplyalm. Nygårdsparken har også ett eksemplar av hengehassel, en svært sjelden variant.

Parken har nå 258 store løvtrær av artene lønn (Acer), hestekastanje (Aesculus), bjørk (Betula), bøk (Fagus), eik (Quercus), selje/pil (Salix), lind (Tilia) og alm (Ulmus), og 75 løvtrær av andre arter. Hestekastanje, bøk og lind er de dominerende artene. Det er langt færre bartrær enn løvtrær i parken, i alt ca. 50 store trær.

Landskapsstilen og det opprinnelige plantevalg er retningsgivende når vegetasjonen skal suppleres og fornyes slik at Nygårdsparkens profil blir opprettholdt.

Planteliste for Nygårdsparken(pdf) finner du til høyremenyen.

Kontaktperson:

Anne Berit Storheim Telefon 55569474