Gå tilbake til:
Du er her:

Christieparken

Christieparken er en bydelspark i Årstad bydel som ligger hellingen fra Trikkesløyfen i Natlandsveien og ned mot Brann stadion.

Christieparken ble anlagt rundt 1820 av en vennegruppe med blant annet Eidsvollsmann Wilhelm Frimann Koren Christie, derav navnet Christieparken. Se vedlagt artikkel om Christieparkens historie.

Opprustet til grunnlovsjubileet
I anledning grunnlovsjubileet 2014, ble det gjort endel opprustingsarbeider i Christieparken.

I dag fremstår Christieparken som en parkskog med store trær som former tak og bunndekke av gress. Noen av trærne fra Christies tid har overlevd til i dag, andre er kommet til siden enten ved planting eller naturlig oppslag. Bekken renner fortsatt i sitt naturlige og varierte løp vestover som den alltid har gjort.

Stavangerske postvei
Fra den tidligere trikkesløyfen ved Haukelandsveien og sørøstover gjennom parken er det en rest av Den stavangerske Postvei/Christianiaveien, som hadde felles trasé til Natland. Den fører over Landåsbekken på en steinbro som trolig er den eldste bevarte i Bergen (ca 1750).

Skulpturer av Bård Breivik
Siden 1989 er det i parkens nordøstlige del et brospenn over bekken, og skulpturer, alt i rød skånsk granitt, av Bård Breivik. Trappetrinn i samme steinsort ble anlagt 1992.