Gå tilbake til:
Du er her:

Skansedammen

Skansedammen og grøntanlegget rundt er fornyet

I forbindelse med bygging av parkeringshus har det skjedd store endringer ved Skansen brannstasjon.

Selve dammen har nå en dybde på ca. 20cm, og området rundt dammen er oppgradert med hellelagte plasser, natursteinsmurer og sitteplasser.

I forkant mot Øvre Blekevei er det laget et nytt amfi, og i bakkant mot Skansebakken, er det laget trappegang og gangvei. Det er også montert 3 kunstinstallasjoner i anlegget.

Den nå grunne dammen egner seg kjempefint til å dyppe beina i en varm sommerdag, og er blant det første som fryser til på vinteren for å kunne gå på skøyter. Anlegget har blitt et flott tilskudd til området, med masse aktivitet og bruk hele året.