Gå tilbake til:
Du er her:

Leaparken

Leaparken, som også går under navnet Solhaug park, en vakker park på Minde med en spennende historie.

  • Første trinn av oppgradering av Leaparken ble gjennomført vinteren 2018/2019.
  • Bymiljøetaten har ledet prosjektet, v/ prosjektleder Signe Wie og assisterende prosjektleder Erlend Tonning. Landskapsarkitekt i Bymiljøetaten Sara Waagen har bidratt til en vesentlig oppgradering av tunet og aktivitetsplassen i parken.
  • Rambøll AS har vært prosjekterende konsulent.
  • Opparbeidelsen av parken har blitt utført av Svein Boasson AS.
  • Artec AS har hatt byggeledelsen.

Parken ligger på Minde, på et høydedrag midt i Bergensdalen, med utsyn mot Nordhordland, Sørås og inn i Isdalen. Parken kombinerer fremstikkende fjellknauser med rolige plenflater, og grupper av trær og busker. Gangveier slynger seg gjennom parken, og den varierte topografien gir mange ulike parkrom med ulike kvaliteter og utsikter.

Skjult perle

Parken er på mange måter en skjult perle, man kommer ikke dit uten å vite om den. Parken er kanskje mest brukt av nabolaget, men den er også populær blant hundeluftere.

Når studentene på høyskolen oppdager parken, og de mange planlagte boligene på Mindemyren fylles opp med beboere, regner vi med at parken vil få en mye større bruk og status.

Leaparken eller Solhaug park?

På folkemunne kalles parken for Leaparken etter skipsreder, bankier og forsikringsmann Erik Grant Lea som anla parken. Lea overtok eiendommen etter politiker og reipslager Gjert Meyer Bruun i 1916.

Bruun bygget reperbanen i Fjøsangerveien, og han bygget også villaen på eiendommen, Villa Solhaug, på slutten av 1800-tallet.

Jernbanen, som gikk nede på Mindemyren, gjorde det mulig for de velstående å bo på landet ved Nordåsvannet og pendle til kontorene i byen. Alle som pendlet til Hop og Paradis måtte da reise forbi Bruuns villa som lå som et lite eventyrslott oppå knausen.

Lea overtok eiendommen. Han var gift med Hilda, en dame som på folkemunne ble omtalt som indisk prinsesse. Egentlig var hun en engelsk sosietetsdame.

Lea gikk konkurs i begynnelsen av 20-årene, banken overtok konkursboet men vaklet selv og solgte eiendommen til Bergen Kommune. Den har siden vært i kommunalt eie, og i bruk til ulike skoleformål.

Utvikling av parken

Det er rimelig å anta at Gjert Meyer Bruun har hatt et hageanlegg tilknyttet eiendommen, antagelig ved huset. Det kan synes slik på gamle bilder. Lea utvidet parken med 40 mål og gav oppdraget med å anlegge parken til Bergens første og nyansatte bygartner, Georg Rosenkilde. Georg Rosenkilde er også mannen bak parken omkring Lille Lungegårdsvann og han dyrket og skjermet om den ville naturen i Nordnesparken. I samarbeid med arkitekt Schou justerte han Ingolf Eides design av Teaterparken ved DNS, for å nevne noen andre kjente anlegg han var borte i. Han var venn av Ingolf Eide, som anla mange skipsrederes hager på denne tiden. Mye av det arbeidet disse to gjorde kan sees i sammenheng med tiden, og betegnes som nyklassisisme.

Oppgradering av Leaparken

Før Bymiljøetaten startet oppgradering av parken vinteren 2018/2019 fremstod parken svært nedslitt og adskillig enklere enn den var opprinnelig. Nå er første trinn i oppgraderingen gjennomført, med opprusting av veier og drenering, og felling av gamle trær. Parken har også blitt tilrettelagt for mer aktivitet og bedre oppholdssoner. Tunet øverst i parken har fått en vesentlig oppgradering, med grus- og skiferdekke, ny beplantning, og nye sittegrupper og grill. Nederst i parken er det laget ny aktivitetsplass, også her med sittegrupper og grill. Her er også apparater for lek og trening.

Fremtidsplaner

Det er enda mye å ta igjen på grøntarealene, og det står på planen for andre byggetrinn. Med tiden håper vi å få opprustet parken tilnærmet slik den var i sin opprinnelige form.

Hvordan komme seg til Leaparken?

Vi oppfordrer alle til å reise kollektivt, gå eller sykle til Leaparken. Nærmeste bybanestopp er «Brann Stadion». Kommer man med bil er det ingen parkeringsmuligheter inne på friområdet, men det er mulig å parkere i omkringliggende gater/områder.